Vi bruger Cookies!     

         
 X     
minkemarkkisserup(Holbæk Amtstidende september 1941)
75 Aar
Enkefru Kirstine Hansen, Udby, fylder paa Tirsdag 75 Aar. Fru Hansen, der er født ved Maglesø, er Enke efter Boelsmand Niels P. Hansen, Minkemark, der døde for ca. 25 Aar siden. For 6-7 Aar siden døde en gift Datter i Udby og et Par Aar senere Svigersønnen, hvorved fem Børn blev forældreløse. Dem tog Fru Hansen sig af paa en ganske udmærket Maade, og nu er der kun to ukonfirmerede tilbage. En anden Svigersøn døde ogsaa, saa Fru Hansen har haft megen Sorg og Modgang at kæmpe med. Hun har imidlertid tappert mødt Livets Tilskikkelser og er meget agtet og afholdt i sit Sogn.

(Sjællands Tiden-
de 13/2-72)

Min far blev i
1922 valgt som
den første for-
mand for Tuse
Næs Køre- og
rideforening. Her
uddrag af omtale ved 50 års jubi-
læet  i 1972.

Opdateret 09/01/2012

Besøg  
042727